KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


1)    administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoszowie, Płoszów, ul. Radomszczańska 41, 97-500 Radomsko, tel. 44 682 41 81 reprezentowana przez Dyrektora - Beatę Przygodę-Pukacz;

2)    z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można kontaktować się pisząc na adres email: iod@gmina-radomsko.pl;

3)    dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych;

4)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)   ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)    ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Ciepielewski , w dniu:  05‑06‑2018 11:26:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Ciepielewski
email: pspploszow@op.pl tel.:superadmin
, w dniu:  05‑06‑2018 11:26:04
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 11:29:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie